Повернутися на головну

Введено пошуковий запит: правов*
Знайдено: 433 дипломних і магістерських робіт

Результати пошуку: 1 ... 300 | наступні 300


Перегляд і придбання знайдених дипломних і магістерських робіт, ціни, адреса офісу:
www.diplom.co
Якщо ви знайшли потрібну вам роботу - будь-ласка запам'ятайте або запишіть її 5-значний номер

10009 Правовий режим права власності іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні


10010 Правове регулювання шлюбного договору


10013 Цивільно-правове регулювання банківського кредитування


10015 Правове регулювання пенсій за віком


10026 Правова характеристика договору оренди державного та комунального майна


10063 Правовий статус підприємств в Україні


10067 Правовий захист працівників органів державної фіскальної служби в Україні


10071 Цінні папери, які можуть випускати підприємницькі товариства (правовий режим)


10105 Майнові відносини подружжя і їх правове регулювання


10106 Правове становище учасників ринку цінних паперів


10108 Правове регулювання фінансування будівництва житла


10127 Правове регулювання фондового ринку


10132 Правове регулювання ринку цінних паперів


10138 Правовое регулирование финансирования затрат на жилищное строительство


10139 Міжнародно-правове регулювання інвестицій на двосторонній основі


10145 Правове регулювання інвестиційної діяльності


10164 Правовой статус субъектов, осуществляющих производство и реализацию лекарственных средств


10165 Правові аспекти регулювання відносин за договором купівлі-продажу нерухомого майна: порівняльний аналіз законодавства України та ЄС


10177 Відновлення платоспроможності боржника (правовий аспект)


10187 Страхування цивільно-правової відповідальності власників іноземного транспортного засобу


10188 Цивільно-правове регулювання юридичних фактів


10190 Правові проблеми державного регулювання господарської діяльності


10203 Правове регулювання праці жінок в Україні


10214 Еколого-правовий статус людини і громадянина


10232 Правова характеристика державної виконавчої діяльності в сфері транспорту як галузі економіки


10237 Правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва


10246 Корпоратизація підприємств в Україні (організаційно-правові питання)


10258 Правове регулювання надання медичної допомоги


10260 Проблема корупції в міжнародних відносинах: правовий аспект


10263 Організаційно-правові основи економічної конкуренції (на прикладі КЗШВ «Столичний»)


10272 Державна реєстрація нормативно-правових актів в Україні: правові основи та процедура


10294 Правова охорона товарних знаків


10322 Загально-правові інститути вирішення господарських спорів


10330 Місце і роль прокуратури в розбудові правової демократичної держави


10338 Правові аспекти забезпечення адвокатської таємниці


10339 Суб’єкти зобов’язальних правовідносин


10367 Правовий режим акцій


10368 Правове регулювання грошового обігу в Україні


10374 Вина: кримінально-правове визначення та законодавче закріплення в КК України


10376 Правове регулювання рекламної діяльності в Україні та зарубіжних правових системах


10377 Правові аспекти створення та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців


10381 Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю


10382 Правове регулювання діяльності акціонерних товариств


10385 Суб’єкти зобов’язальних правовідносин


10402 Правове регулювання природних монополій в Україні


10411 Правова характеристика монополістичних правопорушень за законодавством України


10412 Правові основи міжнародного співробітництва України у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС


10440 Правове регулювання транспортних відносин України


10453 Розмежування повноважень Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України (правові аспекти)


10466 Особливості правової охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі


10467 Правове регулювання робочого часу


10480 Правова організація перевозки вантажів залізничним транспортом


10484 Кримінально-правові аспекти контрабанди


10492 Правові питання участі арбітражного керуючого в справах про банкрутство


10496 Правове регулювання проходження служби в податковій поліції


10497 Правове регулювання особистого страхування в Україні


10499 Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні


10501 Правовий статус автора як первинного суб’єкта права інтелектуальної власності


10504 Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні


10543 Організаційно-правові основи морського арбітражу в Україні


10546 Правові засади закріплення, організації здійснення державної влади в Україні


10547 Правове регулювання відпусток


10548 Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві


10550 Правове регулювання діяльності ломбардів в Україні


10551 Правове регулювання вексельного обігу в Україні


10577 Правове забезпечення надання аудиторських послуг в Україні


10595 Правова охорона Конституції України


10602 Правовий статус акціонерного товариства як юридичної особи


10606 Правове регулювання ринку нерухомості в Україні


10608 Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні


10609 Правове регулювання фінансової діяльності в Україні


10610 Роль міжнародної Торгової Палати в уніфікації правового регулювання міжнародних торгівельних відносин


10685 Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні.


10689 Правове регулювання режимів робочого часу


10706 Правове регулювання трудових відносин у сфері охорони праці


10715 Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів


10738 Види господарсько-правової відповідальності


10745 Правові основи реєстрації в нотаріальній діяльності


10758 Правові засади державного фінансового контролю в Україні


10759 Господарський договір як засіб регулювання господарських правовідносин (р.2+р.3)


10760 Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин


10762 Правові засади створення та діяльності кредитних спілок в Україні


10767 Кримінологічно-правовий аналіз злочинності у вітчизняному підприємництві (р.2+р.3)


10774 Проблеми захисту прав учасників акціонерного товариства.(цивільно-правовий аспект)


10779 Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин


10790 Організаційно-правове регулювання безпеки мореплавства


10791 Правове регулювання забезпечення виконання грошових зобов’язань


10794 Економіко-правове забезпечення механізму формування і ефективного використання людського капіталу підприємства


10803 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції


10804 Аспекти цивільно-правової відповідальності


10813 Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні


10839 Сучасні проблеми кримінально-правового захисту власності в Україні


10859 Зобов’язально-правові засоби захисту права власності в господарських відносинах


10880 Правове регулювання діяльності поліції в Україні


10881 Правове становище органів в сфері забезпечення якості та безпеки харчової продукції


10888 Правові засади розкриття банківської таємниці


10891 Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень 20 ст.


10896 Організаційно-правове забезпечення юридичного обслуговування підприємства


10897 Правовий статус районної ради


10900 Цивільно-правова відповідальність за законодавством України


10953 Правові засади державного управління повітряним транспортом України


10969 Холдингові групи: особливості правового становища


10970 Правове регулювання сертифікаційної діяльності на транспорті


10973 Правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності


10974 Правовое регулирование транспортировки грузов предприятиями металлургической промышленности


10978 Правове регулювання здійснення адвокатами юридичного захисту підприємницької діяльності


10979 Державно-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки в діяльності транспорту


10980 Правове регулювання міжнародних перевезень морським шляхом


10993 Правовий режим ЗЕД


11022 Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні


11030 Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні


11039 Оспорюванні правочини та їх правові наслідки


11069 Міжнародно-правове регулювання франчайзингу


11107 Правові аспекти монопольного становища суб’єктів господарювання на ринку України


11115 Контроль за використанням фінансів на місцевому рівні, теоретико-правовий аспект


11117 Особливості правового регулювання відступлення корпоративних прав (відчуження) у товаристві з обмеженою відповідальністю


11118 Правове регулювання оренди цілісного майнового комплексу


11136 Конституційно-правовий статус народного депутата України


11150 Правове регулювання договірних відносин у сфері торгівлі


11153 Правовий статус прокуратури в Україні та європейських країнах


11164 Сімейні правовідносини: поняття, юридична природа, зміст


11165 Фінансово-правовий статус територіальних громад і органів місцевого самоврядування


11170 Правова характеристика цивільно-правового договору


11173 Правове регулювання створення та діяльності банків в Україні


11219 Правове регулювання підсудності адміністративних справ


11221 Правове регулювання функціонування банківської системи України


11233 Правове регулювання підсудності адміністративних справ


11242 Імплементація фольклору в правову культуру суспільства


11245 Правовий статус апеляційного господарського суду


11249 Правовий статус депутатів місцевої ради


11254 Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні


11255 Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця


11259 Організаційно-правові заходи протидії недобросовісній конкуренції


11268 Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян


11269 Адміністративно-правові заходи боротьби з рейдерством


11273 Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні


11274 Адміністративно-правовий статус дітей


11281 Правове регулювання договірної відповідальності та напрямки його вдосконалення


11289 Кримінально-правова характеристика грабежу


11291 Організаційно-правові засади проходження державної служби в Україні


11294 Правове регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення зобов’язань в міжнародному приватному праві


11295 Правові засади доступу до правосуддя в сучасних умовах державотворення


11298 Припинення житлових правовідносин


11303 Правова природа та сутність апеляційного оскарження судових рішень


11305 Правове забезпечення функціонування інституту омбудсмана в Україні


11319 Правове регулювання малого і середнього підприємництва в Україні


11321 Правове регулювання створення нафтового резерву


11327 Правові засади інформаційного забезпечення діяльності омбудсмена


11329 Розвиткок державно-правових інститутів Польщі за Конституцією 1935 р.


11333 Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в Україні і перспективи його удосконалення


11352 Правове регулювання використання земель для ведення товарного сільгоспвиробництва


11357 Міжнародно-правові основи організації та діяльності Євроюсту як органу ЄС


11360 Правові основи створення і діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади


11361 Міжнародно-правовий механізм звернення юридичних осіб до європейського суду з прав людини


11362 Адміністративно-правовий статус Вищої ради юстиції


11366 Правовий статус Національного банку України


11371 Правове регулювання договору страхування


11374 Правовий статус міжнародної організації праці (МОП) та її роль у регулюванні трудових відносин


11377 Правові засади стандартизації і сертифікації на транспорті


11379 Правове регулювання соціального діалогу


11385 Правове регулювання праці за сумісництвом і суміщенням


11392 Правове адміністрування волонтерської діяльності


11401 Теоретико-правові підстави припинення трудового договору


11407 Правове регулювання трудових спорів


11408 Правове регулювання договорів оренди та лізингу


11409 Позови у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин


11410 Удосконалення правового регулювання функціонування та реформування залізничного транспорту


11413 Міжнародно-правова, правотворча та правозахисна діяльність європейського суду з прав людини


11445 Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств та механізму справляння податку на прибуток


11454 Правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні


11465 Господарські правопорушення і їх правове регулювання


11485 Правові засади здійснення державного контролю у сфері охорони інтелектуальної власності


11486 Правове регулювання договірних відносин в сфері туризму


11487 Проблемні аспекти правового забезпечення діяльності міжнародних організацій


11488 Адаптація правового регулювання відносин у сфері авторського права до стандартів права ЄС


11489 Правове регулювання утилізації небезпечних відходів


11492 Кримінально-правова характеристика сепаратизму


11494 Охорона праці як об’єкт адміністративно-правового дослідження


11496 Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку в регіоні


11500 Охорона винаходів в Україні: цивільно-правовий аспект


11503 Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти


11507 Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України


11511 Особливості правового регулювання припинення юридичних осіб


11513 Проблеми правової охорони надр


11515 Правові аспекти регулювання та охорони банківської таємниці


11516 Фінансово-правове регулювання валютного контролю в Україні


11520 Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України


11522 Передумови виникнення та підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності


11524 Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України


11526 Правові гарантії захисту дітей-інвалідів


11527 Правові аспекти соціального діалогу як інституту трудового права


11528 Правове почуття юриста


11542 Правове регулювання використання тваринного світу і його охорони в Україні


11547 Адміністративно-правові засоби захисту прав на земельні ділянки в Україні


11548 Установчі документи господарських товариств: цивільно-правовий аспект


11569 Адміністративно-правове забезпечення прав та свобод неповнолітніх


11607 Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні


11619 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном


11622 Правове регулювання громадянства України


11625 Конституційні правовідносини в науці конституційного права України


11626 Адміністративно-правове регулювання системи охорони здоров’я в Україні


11651 Правові проблеми екологічного страхування


11662 Політико-правова думка українського просвітництва


11679 Правові засади організації та діяльності місцевих рад в Україні


11699 Кримінально-правова характеристика порушення законів та звичаїв війни


11705 Організація та правове регулювання державного особистого страхування


11711 Правові основи здійснення банківської діяльності в Україні


11715 Правовий статус міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів


11722 Міжнародно-правовий захист права на життя


11725 Цивільно-правові основи державного нагляду (контролю) у сфері обігу лікарських засобів


11731 Сучасний стан та перспективи співробітництва України з ЄС: правові, політичні та економічні аспекти


11732 Господарсько-правова відповідальність суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері здійснення господарської діяльності


11738 Правове регулювання спадкових відносин з іноземним елементом


11746 Правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


11753 Правові механізми уникнення подвійного оподаткування


11755 Міжнародно-правова протидія відмиванню коштів: сучасні тенденції протидії


11771 Правовий режим податкових перевірок


11776 Реалізація правових засад використання української мови в органах державної влади (на прикладі поліції м. Харкова)


11782 Кримінально-правова характеристика сепаратизму


11793 Відшкодування збитків як форма цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності у цивільному та господарському праві України


11795 Державні кадастри природних ресурсів:правові аспекти ведення і взаємодії


11796 Процесуально-правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі


11797 Правове регулювання екологічних прав людини і громадянина в Україні


11801 Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання


11802 Медичні послуги як об’єкт цивільних правовідносин


11803 Правове мислення у різновидах правової діяльності


11811 Процесуально-правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі


11815 Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні


11818 Адміністративно-правова протидія корупційним правопорушенням


11819 Правове регулювання розслідування професійних захворювань


11820 Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за заподіяння шкоди неналежним лікуванням


11821 Правове регулювання строкових трудових відносин


11857 Надання професійної правової допомоги адвокатом, розвиток інституту адвокатури у представництві адвокатури


11863 Характер правової допомоги і правовий статус адвоката


11868 Проблемно-правовий аналіз монополій в Україні


11871 Підстави та порядок надання адвокатом правової допомоги: цивільно-правові угоди та безоплатна правова допомога


11879 Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: цивільно-правовий аспект


11891 Правові засади розвитку електронної комерції в Україні


11921 Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів


11926 Удосконалення фінансово-правового регулювання державного внутрішнього і зовнішнього боргу


11935 Система правової охорони інтелектуальної власності


11941 Нормативно-правові акти ЄС і України в галузі охорони навколишнього середовища


11945 Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України


11949 Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника


11950 Цивільно-правова відповідальність за договором купівлі-продажу


11972 Міжнародно-правові режими морських просторів у міжнародному морському праві


11974 Організаційно-правові засади формування земельних ділянок для продажу на конкурентних засадах


11984 Пільги в митному праві: поняття та особливості правового регулювання


11987 Організаційно-правові засади професійної діяльності Інтерполу


11991 Правова природа спадкового договору: практичні аспекти


11997 Генезис інституту встановлення батьківства та материнства. Міжнародно-правовий захист у сфері встановлення батьківства та материнства


12022 Міжнародні фінансово-кредитні відносини: особливості правового регулювання


12120 Правове становище закритих акціонерних товариств


12122 Загальна характеристика злочинів, вчинених у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти


12124 Правовий статус подружжя


12127 Правове регулювання проведення державних закупівель


12163 Нотаріальні правовідносини в Україні


12179 Теоретико-правові аспекти зовнішньоекономічного контракту та особливості його укладання


12182 Правовідносини спадкування за законом


12189 Проблеми архівів та архівної спадщини (правовий аспект)


12204 Цивільно-правова характеристика ризикових (алеаторних) договорів


12230 Правовий статус компанії з управління активами


12235 Особливості правового регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів


12276 Формування та розвиток правових аспектів взаємовідносин України і СОТ


12287 Правове регулювання свободи надання послуг за правом ЄС


12326 Правове регулювання кредитних правовідносин


12338 Правовий механізм реалізації аудиторської діяльності


12340 Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом


12341 Правова відповідальність за порушення прав споживачів


12342 Правове регулювання захисту цивільних прав та інтересів особи в судах України


12383 Муніципальна житлова політика: правові проблеми її реалізації


12385 Правовий статус міста в Україні


12386 Правовий статус автономної республіки Крим


12390 Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство


12396 Теоретико-правові аспекти трансформації національних правових систем та державного суверенітету в умовах глобалізації


12400 Правовий захист від конкурентної розвідки


12472 Правовий статус підприємств в міжнародному приватному праві


12510 Організаційно-правові засади регулювання діяльності спільних підприємств


12529 Правовий статус та управління публічним акціонерним товариством


12600 Правові якості та порядок прийняття процесуальних рішень суддею в порядку судового контролю


12651 Правовий статус та діяльність Конституційного Суду України


12656 Організаційно-правові засади діяльності місцевих судів


12689 Правова регламентація земельних відносин у будівництві


12699 Правове регулювання економічної конкуренції в Україні


12708 Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні


12711 Правовий статус підприємств в міжнародних приватних відносинах


12726 Організаційно-правова характеристика та повноваження Кабінету міністрів України


13006 Правовий статус іноземців в Україні


13012 Правовідносини у сфері приватизації


13033 Правове регулювання банкрутства


13042 Правове регулювання операцій з нерухомістю


13043 Правове регулювання операцій (угод) з нерухомістю


13112 Правове регулювання в системі засобів соціального регулювання


13115 Правове регулювання в системі засобів соціального регулювання


13119 Правове регулювання в системі засобів соціального регулювання


13121 Правові засади приватизації майна державних підприємств


13177 Правове регулювання кредитних операцій банків України


13184 Правове регулювання кредитних операцій банків України


13198 Правове регулювання кредитних операцій банків України


13220 Господарсько-правова відповідальність


Перегляд і придбання знайдених дипломних і магістерських робіт, ціни, адреса офісу:
www.diplom.co
Якщо ви знайшли потрібну вам роботу - будь-ласка запам'ятайте або запишіть її 5-значний номер

Не знайшли те, що шукали? Напишіть на адресу diplom.co@ukr.net яка готова дипломна чи магістерська потрібна. Ми зробимо пошук і пришлемо вам список знайдених робіт

Сторінки: | 1 | 2 | ==>